Reservation


กรุณาชำระเงินจองห้องพัก เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

  • สาขา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย

  • ชื่อบัญชี นายไผท ชูชาติ

  • เลขที่บัญชี  143-0-16873-0

* กรุณากรอกแบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน ภายหลังจากการโอนเงินแล้ว

ชื่อ - นามสกุล : *
เบอร์โทร : *
-
อีเมล์ : *
โอนผ่านบัญชี :
เลขที่บัญชี : *
จำวนเงินที่โอน : *
วันที่-เวลา โอน : *
ห้องพักที่เลือก : *

Name : *
Mobile : *
-
E-mail : *
Type Rooms : *
Arrival Date : *
No. of Nights : *
Special Requests :
Type the characters you see here :
Rฺeservation, Booking resorts, สวนผึ้ง, Take a Nap Cottage, รีสอร์ทสวนผึ้ง, ราชบุรี, จองห้องพัก, โรงแรม, hotel

Take a Nap Cottage รีสอร์ทสวนผึ้ง ราชบุรี