Camping

Tent พักกลางแจ้ง
Tent พักกลางแจ้ง
เต้นท์พักกลางแจ้ง พักผ่อนตามอัธยาศัย
« 1 ของ 18 »

 

รายละเอียดลานกางเต้นท์ Take a Nap Cottage & Resort

  • ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
  • โต๊ะสำหรับรับประทานอาหารกลางแจ้ง
  • แคมป์ปิ้งกองไฟ และ BBQ (แจ้งล่วงหน้า)
  • วิวถ่ายภาพ
  • ห้องน้ำสำหรับผู้ที่พักเต้นท์ 8 ห้อง แยก ชาย / หญิง

อัตราค่าบริการพักเต้นท์ กลางแจ้ง Take a Nap Cottage & Resort

  • นำเต้นท์มากางเอง คิดราคาท่านละ 150.- บาท
  • ราคานอนเต้นท์ของ Take a Nap Cottage คิดราคาท่านละ 350.- บาท พร้อมเครื่องนอน (กรุณาจองล่วงหน้า)

Camping

Camping, การเต้นท์, Take a Nap Cottage & Camping Resort รีสอร์ท แคมป์ปิ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี